Webshop

  • Naslagwerken
  • Assessments

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeert Hersenwerk u over de wijze waarop binnen haar organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Zij verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van de administratie en is daarvoor verantwoordelijk. Hersenwerk zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese regelgeving die de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft vervangen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Hersenwerk verwerkt de van u of uw werkgever ontvangen persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die ontvangen worden bij aanmelding voor de nieuwsbrief, aankoop van een product of als u op andere wijze contact met ons opneemt.
Hersenwerk verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de producten die u besteld, uw betalingsgegevens en overige informatie die u aan Hersenwerk verstrekt.

Voor welke doeleinden worden u gegevens verwerkt?

Hersenwerk gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  •  het afhandelen en verzenden van uw bestelling;
  •  om analyses uit te voeren ter verbetering van de dienstverlening;
  •  om u de nieuwsbrief of opgevraagde informatie toe te zenden;
  •  om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  •  om te voldoen aan op Hersenwerk rustende wet– en regelgeving.

Voor het overige zal Hersenwerk deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Hersenwerk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, als die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of het verzorgen van uw opleiding. Zo maakt Hersenwerk gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDEAL betalingen in de webshop en geeft zij uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen. De medewerkers van Hersenwerk en de door Hersenwerk ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiligen en bewaren

Hersenwerk neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens, wordt de toegang tot de gegevens afgeschermd en worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.
Hersenwerk bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst of bestelling te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer moeten worden bewaard, omdat de wet dit verplicht.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hersenwerk gebruikt alleen functionele cookies om het gebruikersgemak te vergroten. Deze cookies zijn nodig om bijvoorbeeld de producten die de bezoeker in zijn winkelwagentje plaatst op te slaan. Hersenwerk gebruikt geen cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Wat zijn uw rechten binnen de privacywetgeving?

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens opvragen en verplicht Hersenwerk zich deze aan uw te verstrekken (dataportabilitiet). U heeft ten alle tijden het recht om uw toestemming voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens in te trekken.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij veranderingen in de bedrijfsvoering van Hersenwerk. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.